News


Rezervaţii Naturale - Cluj-Napoca

Fânaţele Clujului, datorită florei extrem de variată sunt unele dintre cele mai interesante rezerve naturale. Situată la nord de oraşul Cluj-Napoca este traversată de Valea Caldă, se extinde pe o suprafaţă de 72,5 hectare pictând un peisaj accidental şi foarte variat. Aici sunt 450 de specii de plante similare cu cele din stepele din Ucraina.

Cheile Turzii (Rezervaţie Naturală)

Fondată în 1938, rezervaţia este unul din monumentele naturale cele mai importante din Cluj. Diversitatea formelor de relief furnizează condiţiile necesare pentru o floră şi o faună caracteristică zonei: usturoiul sălbatic, stânjenelul şi diferite specii de ferigi etc.

 

Rezervaţia Botanică din Suatu

Situată la 26 km de Cluj-Napoca, rezervaţia ocupă o suprafaţă de 4 hectare, conservând adevărate comori botanice ce au atras atenţia oamenilor de ştiinţă încă din 1911.

Lacul Ştiucii

Lacul Ştiucii, după spusele populaţie locale este un adevărat paradox: apele sale dulci izvorăsc dintr-o veche mină de sare de mult părăsită. Vegetaţia care îl înconjoară oferă condiţiile necesare pentru dezvoltarea unei variată floră şi faună, formând un loc de odihnă pentru porumbeii migratori.

Rezervaţia de păsări din "Lacul si Valea Legii"

Situată în bazinul sperior al râului Fizeş, rezerva a fost declarată monument naural în 1967. Se extinde pe 45 hectare, şi este caracterizată de numeroase văi mlăştinoase acoperite de sulf.